AKN

Het binnenland moet een andere behandeling krijgen van de centrale overheid

Bos is een vegetatie die voornamelijk uit bomen in een dominante boomlaag bestaat met de daarbij een ondergroei van kruiden en struiken. De kruidlaag is de laag planten…