AKN

IN DE MARRONCULTUREN ZIJN VELE ASPECTEN TERUG TE VINDEN VAN DE ASANTE (AKAN) CULTUUR IN GHANA (Deel 1)

Door: André R.M. Pakosie

(c) Foto: André R.M. Pakosie, 1978

Tussen 1650 en 1830 zijn ruim 320.000 Afrikaanse mensen uit alle delen van Afrika gedwongen naar Suriname verscheept en als slaven tewerkgesteld op de verschillende koffie-, suiker- en katoenplantages. Een niet gering deel van deze 320.000 Afrikaanse mensen is via een haven, met name de haven bij het in 1482 door de Portugezen gebouwde fort São Jorge da Mina (fort Sint George d’Elmina), vervoerd naar de slavernij. Fort Sint George d’Elmina) is de eerste Europese nederzetting in West-Afrika.

Het latere Suriname maakt deel uit van het gebied dat in die tijd door de Europese veroveraars Guiana werd genoemd. Het werd van 1650 tot 1667 een Britse kolonie, onder de naam Willoughbyland, vernoemd naar baron Francis Willoughby, een kolonisator tevens gouverneur van Barbados. De Zeeuw, Abraham Crijnssen (Nederland), veroverde met zijn vloot op 25 februari 1667 Willoughbyland op de Engelsen en hernoemde het tot Suriname, dat tot 1954 een kolonie bleef van Nederland. Van 1954 tot 25 november 1975 was Suriname een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf 25 november 1975, een onafhankelijk land, de Republiek Suriname.

Vóór de Engelsen in 1650 hun kolonisatiepogingen startten, woonden in Suriname alleen de Inheemse bevolkingsgroepen, zoals de Tiyó (Trio), Wayana, Akurio, Sirituyana, Okomoyana, Waiwai, Arowakken en Kalihna (Karaïben).

De kolonisatiepogingen van de Engelsen en de Hollanders leidden tot de gedwongen transporten van Afrikaanse mensen naar de slavernij in Suriname. Tussen 1650 en 1830 (ruim 180 jaar lang) werden elk jaar duizenden mensen uit alle delen van Afrika op de meest barbaarse wijze naar Suriname getransporteerd. Ruim 320.000 Afrikaanse mensen uit alle delen van Afrika.

De omstandigheden op de slavenplantages waren zeer slecht en onmenselijk. Een reden temeer voor een aantal van deze Afrikaanse mensen om reeds bij aankomst in de slavenkolonie Suriname, en ook op latere momenten zichzelf te bevrijden, en ter waarborging van hun vrijheid, de oerwouden ingetrokken.

Word vervolgd….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *